06(23)365-232    Érd Felső u. 39-41       on-line időpontkérésUniverzo   Univerzo tájékoztató

 

 Vissza a rendelések menü ponthoz

 

 

Az egynapos sebészeti ellátás olyan speciális, a kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely speciális -a kórházi körülményekhez hasonló- feltételeknek megfelelő intézményben 24 óránál rövidebb ellátási időt igényel. Az egynapos sebészet nem keverendő össze az ambuláns sebészettel.


"2. § (1) Egynapos sebészeti ellátás keretében az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. számú mellékletében felsorolt beavatkozások végezhetők előre tervezetten, feltéve, hogy a beteg 24 óránál kevesebb időt tartózkodik a beavatkozást végző egészségügyi intézményben.
A 16/2002. (XII. 12.) számú, az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló miniszteri rendelet az egynapos sebészet feltételeit és szabályait az alábbiakban állapítja meg:

2. § (2) Az egynapos sebészeti ellátás keretében műtét akkor végezhető, ha a beteg:

 • a) általános állapota jó, legfeljebb olyan enyhe rendszerbetegsége van funkcionális kiesés nélkül, amely miatt nem igényli a műtét utáni szoros megfigyelést; és
 • b) várhatóan a műtét alatti vérvesztesége miatt vérátömlesztést nem igényel, és a műtét utáni fájdalma várhatóan minimális lesz;
 • c) felnőtt esetében önellátó, gyermek esetében az otthoni gondozása biztosított; és
 • d) az Eütv. 15-16. §-ában foglaltak szerint nyilatkozik arról, hogy
  • da) lakás- és higiénés körülményei megfelelőek,
  • db) tartózkodási helyétől az ellátó egészségügyi intézmény személygépkocsival (mentővel) - átlagos forgalmat figyelembe véve - 30 perc alatt elérhető,
  • dc) tartózkodási helyén telefon biztosított,
  • dd) hazaszállításakor és a tartózkodási helyén a műtétet követő éjszakán részére a felügyelet, valamint szükség esetén a megfelelő egészségügyi ellátáshoz jutás lehetősége biztosított,
  • de) hozzájárul a műtét egynapos sebészeti ellátás formájában történő elvégzéséhez.

3. § (1) Egynapos sebészeti ellátás - fekvőbeteg-ellátási intézményen kívül - járóbeteg-szakellátás keretében olyan

 • a) szakorvosi rendelőintézeti szakrendelésen, vagy
 • b) egyéb szakrendelésen

végezhető, amely a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.

3. § (2) Az (1) bekezdés szerinti járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató biztosítja:

 • a) a mellékletben foglalt tárgyi feltételeket;
 • b) a műtéti beavatkozás elvégzésében jártas olyan szakorvost, aki a szakvizsgát követően 5 éves folyamatos szakmai gyakorlatot szerzett aktív fekvőbeteg-gyógyintézményben és jártasságát az általa elvégzett műtétek számszerű kimutatásával tudja igazolni;
 • c) az operált beteg részére az intézményben tartózkodás idejére a műtéttel összefüggésben szükségessé váló gyógyszereket;
 • d) a műtét közben esetleg kialakuló szövődmények ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
 • e) a műtétet követően azzal összefüggő szövődmény fellépése esetén a beteg ellátását
  • ea) fekvőbeteg háttérrel rendelkezés esetén saját intézményében, vagy
  • eb) fekvőbeteg háttér hiányában előzetes szerződés alapján olyan fekvőbeteg-ellátásra alkalmas intézményben, amely a beavatkozás profiljával megegyező aktív osztállyal is rendelkezik és az egynapos sebészeti ellátást végző intézettől személygépkocsival (mentővel) - átlagos forgalmat figyelembe véve - 30 percen belül elérhető;
 • f) a műtét során eltávolított anyag szövettani vizsgálatának lehetőségét;
 • g) a beteg részére zárójelentést, amellyel szükség esetén a keresőképtelen állományba való felvételének indokoltságát igazolhatja."

Bejelentkezés rendelésre

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendelés megkezdése előtt minden esetben keressék fel a kartonozót és jelentkezzenek be a főbejáratnál függetlenül attól, hogy van előjegyzett időpontjuk.